Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
   
 
 
 
  Добави във FAVORITES
 
  Начална страница
 
 
  Проекти - одобрени и реализирани

Обществена поръчка за доставка на закуска/плод/ и топъл обяд за учениците от Трето основно училище „Димитър Талев” Благоевград

По две обособени позиции:
Срок на получаване на офертите: 02/10/2013

Срок на валидност на публичната покана: 02/10/2013


Обособена позиция №1 - Доставка на закуска /плод/ за учениците от І до ІV клас. Прогнозен брой ученици-416, прогнозен брой учебни дни-148 за учебната 2013/2014 год. За закуска се предвижда плод. Доставката се осъществява всеки учебен ден от 9:00 часа след подадена от упълномощен от директора служител заявка до 8:00 часа на следващия ден.

Обособена позиция №2 - Приготвяне на топъл обяд, който включва хляб, основно ястие, пресни плодове и зеленчуци, напитки и други храни за пътуващите ученици. Прогнозен брой ученици - 55, прогнозен брой учебни дни - 158 за учебната 2013/2014 год.

Доставката и предоставянето на топъл обяд се извършва всеки учебен ден от седмицата между 12:00 часа и 14:00 часа след заявка до 8:30 часа, подадена в същия ден от упълномощен от директора служител.

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Неразделна част от настоящата покана са образци на документи публикувани на страницата на Трето основно училище "Димитър Талев", град Благоевград - www.3ou-blg.com. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да бъдат приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

Място за подаване на офертите: град Благоевград, 2700, бул. "Св.Св. Кирил и Методий" №13, в сградата на Трето основно училище "Димитър Талев", кабинет №10 /Секретар-касиер/ от 8:00 часа до 16:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 03.10.2013 год. от 10:00 часа в сградата на в сградата на Трето основно училище "Димитър Талев", кабинет №10
Указание за подготовка
Пълен пакет документи
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9020320
2013-09-25
 
 
 
 
© 2012 3 OU Blagoevgrad
All rights Reserved
 
| Facebook Facebook | | Начало | За училището | Контакти | Карта на сайта |
Created by LogiDesign